Fylkesveg 556

veg i Hordaland
Fylkesveg 556
556
Strekning
Fjøsanger – Hjellestad i Bergen
Fylkesveg 556
Informasjon
Lengd 14,4 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 556
Restriksjonar
Bomstasjonar 1
Sjå òg Fylkesveg 556 (fleirtyding)

Fylkesveg 556 (Fv556) går mellom Fjøsanger og Hjellestad i Bergen. Veglengda er 14,4 km.

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreformen trod i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunkt endre

  Hordaland endre

Bergen

Bakgrunnsstoff endre