Fylkesveg 567

veg i Hordaland
Fylkesveg 567
567
Strekning
Haukås i Bergen – Tysse i Osterøy
Fylkesveg 567
Informasjon
Lengd 32,4 km
Status fylkesveg
Ferjestrekningar 1
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 567
Sjå òg Fylkesveg 567 (fleirtyding)

Fylkesveg 567 (Fv567) går mellom Haukås i Bergen og Tysse i Osterøy. Vegen (bortsett frå ferjestrekninga) er 32,4 km lang.

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreformen trod i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunkt

endre
Bergen
Osterøy
  • Hauge-Lonevåg, 3 km, opnar hausten 2011.
  •  Haugetunnelen (1550)
  •  Lonevågbrua (90 m)

Bakgrunnsstoff

endre