Fylkesveg 6 i Akershus

veg i Akershus
Sjå òg fylkesveg 6 (fleirtyding).

Fylkesveg 6 i Akershus går mellom Linnestad og fylkesgrensa ved Kåter/Florud i Vestby kommune.

Fylkesveg 6 (Vålervegen) ved Såner kyrkje/Såner gard.
Foto: Siri Johannessen

Trasear: Linnestad – Vestbybrua vest (7,3 km), Vestbybrua aust – Såner (8,4 km), Såner – Kåter (2,2 km), Nordby – Garder (5,4 km), Garder – Florud (2,5 km)

Kommunar og knutepunkt endre

  Vestby


Fylgjer sidetrasé til europaveg 6


  • Fv4 Garder nord

Erstatta av Fv4


Erstatta av fylkesveg 151


Bakgrunnsstoff endre