Fylkesveg 120

veg i Akershus og Østfold
Fylkesveg 120
120
Fylkesveg 120 i Nannestad kommune
Fylkesveg 120 i Nannestad kommune
Strekning
Hurdal – Moss
Fylkesveg 120
Informasjon
Lengd 137,5 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 120 Fylkesveg 120 Fylkesveg 120 Fylkesveg 120 Fylkesveg 120 Fylkesveg 120 Fylkesveg 120
Sjå òg Fylkesveg 120 (fleirtyding)

Fylkesveg 120 (Fv120) går mellom Hurdal og Moss. Veglengda er 137,5 km, av dette 37,1 km i Østfold og 100,4 km i Akershus.

Nordmokorset i Nannestad
Bjørke kyrkje i Nannestad
Nannestad kyrkje

Før 1. januar 2010 var vegen del av riksveg 120.

Kommunar og knutepunkt

endre
Hurdal

Vestsidevegen

Nannestad

Vestre Hurdalsveg

Mauravegen

Nannestadvegen

Gjerdrum
 
Ved Ask i Gjerdrum kan ein sjå fylkesveg 120 til venstre for midten av biletet.

Nannestadvegen

Skedsmo

Gjerdrumsveien

Presthagaveien


Mellom E6 og riksveg 22 er vegen framleis riksveg 120.


Storgata

Parkalleen
Solheimsgata

Jonas Lies gate
  •   Fv381 Brogata × Jonas Lies Gate

Jernbanegata

Rælingen

Nedre Rælingsveg

Enebakk

Lillestrømveien

Tomterveien

Hobøl

Enebakkveien

Hobølveien

 
Fylkesveg 120 kryssar Østfoldbanen vest for Tomter stasjon.

Fv120

Våler

Fv120

Moss

Vålerveien

Bakgrunnsstoff

endre