Fylkesveg 709
Fv70p
Nær Skaun kyrkje
Nær Skaun kyrkje
Strekning
Børsa – Hove i Skaun
Informasjon
Lengd 14,1 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 709

Fylkesveg 709 (Fv709) går mellom Børsøra og Hove i Skaun. Veglengda er 14,1 km.

Den byrjar ca 100 m nord for europaveg 39 ved Børsøra og går sørover til Hove der han møter riksveg 708.

Vegen gjekk tidlegare frå Nybrua, no fylkesveg 800 («gamle E39»). Då den nye motortrafikkvegen vart opna vart strekninga mellom Nybrua og Børskrysset nedgradert til fylkesveg 803.

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreformen trod i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunkt

endre
Skaun

Bakgrunnsstoff

endre