Gamle Raumo

Gamla Raumo er bykjernen i den finske byen Raumo. Raumo er ein av seks byar i Finland som kan føra historia si attende til mellomalderen. Raumo er ein typisk nordisk by med hus bygd av tre. Dei fleste av husa er tekne vare på som kulturminne.

Gamle Raumo.

I 1991 vart gamle Raumo teke med på UNESCO si liste over verdsarv.

Bilete frå Gamle RaumoEndra