Gassco er eit norsk statleg aksjeselskap som koordinerer transport av gass frå den norske kontinentalsokkelen til Europa. Selskapet utviklar og administrerer eit nettverk av over 6600 km røyrleidningar.

Selskapet er operatør for terminalane Zeepipe (Belgia) og Dunkerque (Frankrike). I tillegg for transportsystema Gassled, Haltenpipe og Norne gasstransportsystem.

Selskapet har hovudkontor i Kopervik i Rogaland.

Gassco vart stifta av Olje- og energidepartementet den 14. mai 2001 og overtok operatøransvaret for transport av all gass frå den norske kontinentalsokkelen frå 1. januar 2002. Tidlegare var dette ansvaret delt på fleire ulike selskap.

BakgrunnsstoffEndra