Geir Tommy Pedersen

norsk politikar

Geir Tommy Pedersen (fødd 3. oktober 1964) er sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund frå Gáisi valkrins. Han er busett i Tromsø, men kjem opphavleg frå Kåfjord.

Geir Tommy Pedersen

Statsborgarskap Noreg
Fødd 3. oktober 1964 (59 år)
Yrke politikar
Politisk parti Norske Samers Riksforbund
Geir Tommy Pedersen på Commons

Pedersen har vore NSR-representant på Sametinget i perioden 1993-2005 og 2009-2013. I denne siste perioden er han nestleiar i nærings- og kulturkomiteen. Han har vore medlem av Samerådet frå 1996, var leiar frå 2003-2005 og dermed også representant i Arktisk Råd. Sidan 2005 har han vore medlem i fagrådet for Forum for urfolksspørsmål i bistanden, ved Universitetet i Tromsø. Sidan 2009 har han vore styreleiar for både Riddu Riđđu-festivalen og Arktisk Råds urfolksekretariat.

Frå 1996 til 1997 var han nestleiar i Norske Samers Riksforbund (NSR), og året etter var han leiar i eit år.

Pettersen er utdanna fiskerikandidat, og er sjølvstendig næringsdrivande. Han er gift og har to barn.

Kjelder endre