Halofilar er organismar som er i stand til å overleva og trivast i miljø med særs høg salinitet. Dei fleste av dei veks frykteleg sakte eller ikkje i det heile teke ved låge elektrolyttkonsentrasjonar.

Store Saltsjø i Utah, USA er eit døme på habitat kor ein finn halofilar.

Ulike forfattarar opererer med ulike definisjonar på kva ein halofil er, men det vanlegaste er at organismen treng eit saltinnhald frå 0,5 M og oppover i miljøet sitt for å kunne veksa og formeira seg. Døme på habitat der det finst halofilar kan vera Dødehavet, Store Saltsjø ved Salt Lake City og Owens Lake i California.

Dei fleste halofilar er arkar, men det finst òg somme bakteriar som trivst i slike miljø.

Kjelder endre

  • Singleton, Paul & Sainsbury, Diana: Dictionary of Microbiology and Molecular Biology Wiley, 1987
Ekstremofilar
acidofil | alkalifil | barofil | halofil | osmofil | piezofil | psykrofil | termofil | xerofil |