Hedmarken tingrett

Hedmarken tingrett er ein førsteinstansdomstol under Eidsivating lagdømme. Tingretten ligg på Hamar i Innlandet fylke og dekker kommunane Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Domstolen består av sorenskrivar Ola P. Svor, fire dommarar og to dommarfullmektigar.

Domssokn i Hedmark. Hedmarken tingrett er markert med lilla.

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra

 
Hedmarken tingrett held til i Hamar tinghus.