Hege

kvinnenamn

Hege er eit dansk og norsk kvinnenamn avleidd som ei kjæleform av Helga. Dette kjem av det norrøne mannsnamnet Helgi, moderne norsk Helge, med opphav i ordet heilagr, som tyder 'heilag', eller 'heldig, sunn' i før-kristen tid. Namnet kan også ha opphav i det gammalhøgtyske ordet heil med same tyding. Namnet Helga har same opphav.

Hege Øygaren.

Hege har namnedag den 30. september i Noreg.

UtbreiingEndra

Det er 13 064 kvinner som heiter Hege i Noreg (SSB, 2008). Namnet var særleg populært rundt 1970, då over 2,0 % av nyfødde jenter fekk namnet.

Kjende namneberararEndra

Personane i lista er ordna kronologisk etter fødselsår.

KjelderEndra