Hello World

Hello World er eit vanleg omgrep når ein programmerer på ei datamaskin. Det tyder Hallo verda på norsk, og er eit uttrykk for det ein oftast først lærer seg i eit et nytt programmeringsspråk. Eit Hello World-program er det minimum av kode som skal til for at programmet skal skrive ut teksten Hello World! på skjermen.

C++ kjeldekode, slik den tek seg ut i ein teksteditor.

Sjølv om berre eit absolutt minimum av funksjonar og utrekningar vert brukt for å køyre Hello World, er bruken av Hello World ein grei måte å finne ut om kompilatorar og enkel skriptfunksjonalitet fungerer.

DømeEndra

BasicEndra

MS BasicEndra

 10 PRINT "Hello, world!"
 20 END

TI-BASICEndra

For TI-80-TI-83 kalkulatorar (Texas Instruments)

  :Disp "Hello, world!"

For TI-89/TI-92 kalkulatorar

  :HelloWorld()
  :Prgm
  :Disp "Hello, world!"
  :EndPrgm

StarOffice/OpenOffice.org BasicEndra

  sub main
    print "Hello, World"
  end sub

Strukturert BASICEndra

  print "Hello, world!"
  end

CEndra

  #include <stdio.h>
 
  int main(void)
  {
    printf("Hello, world!\n");
    return 0;
  }

C#Endra

Windows-program:

  using System;
  using System.Windows.Forms;

  namespace HelloWorld
  {
    public partial class Form : Form
    {
      public Form()
      {
        InitializeComponent();
      }

      private void Button_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        MessageBox.Show("Hello, world!");
      }
    }
  }

Kommandolinje-program:

  using System;
 
  class HelloWorld
  {
    public static void Main()
    {
      Console.WriteLine("Hello, world!");
    }
  }

C++Endra

  #include <iostream>
 
  int main()
  {
    std::cout << "Hello, world!" << std::endl;
    return 0;
  }

JavaEndra

  class HelloWorldApp {
    public static void main(String[] args) {
      System.out.println("Hello, World!");
    }
  }

JavaScriptEndra

  document.write("Hello, world!");

MS-DOS batch fil (.bat)Endra

Symbolet @ er valfritt, og hindrar at kommandoen blir repetert før den blir køyrd.

  @echo Hello, world!

PascalEndra

  program Hello;
  begin
    writeln('Hello, world!');
  end.

PerlEndra

 print "Hello, world!\n";

PHPEndra

 <?php
 print "Hello World";
 ?>

PythonEndra

  print "Hello, world!"

RubyEndra

puts "Hello World!"

Seed7Endra

$ include "seed7_05.s7i";

const proc: main is func
 begin
  writeln("Hello, world!");
 end func;

UNIX-skallEndra

  echo 'Hello, world!'