Opna hovudmenyen

Hetland er ein tidlegare kommune i Rogaland fylke. Hetland kommune vart den 1. januar] 1965 slegen saman med Stavanger kommune. Ein mindre del av kommunen gjekk inn i Sandnes kommune. Folketalet i Hetland kommune var i 1951 på 15 587, medan det i 1964 var vakse til 22 474.

Ved grenseregulering den 1. juli 1953 vart 831 personar overførd frå Hetland kommune til Stavanger kommune.

Stadnamnet Hetland er òg brukt som etternamn.

BakgrunnsstoffEndra