Hildur er eit kvinnenamn, som har komme via islandsk språk frå norrønt Hildr, som var namnet til ei valkyrje. Namnet tyder 'strid', og ei anna form av same namnet er Hild.

Hildur har i Noreg namnedag 18. januar.

Bruken av namnet i NoregEndra

Namnet var ein god del bruka rundt førre hundreårsskifte, men frå midten av 1920-åra har bruken av namnet gått attende, og i siste halvdelen av 1900-taletvar det få jenter som fekk dette namnet.

  • I folketeljinga frå 1801 var namnet ikkje registrert.
  • I 1900 var 1358 listeførte med namnet i formene Hildur eller Hildor, ei het Hildør.
  • I 2008 har 1768 kvinner Hildur til første fornamn,

Kjende namneberararEndra

==Sjå òg==

KjelderEndra