Historia de Gentibus Septentrionalibus

Historia de Gentibus Septentrionalibus er eit monumentalt bokverk skrive av den svenske biskopen Olaus Magnus (1490-1557), fyrst utgjeve i Roma i 1555. Tittelen kan direkte omsetjast frå latin som 'historia om folkeslaga som bur under Karlsvogna'. Boka er omsett til svensk som Historia om de nordiska folken. Tidlegare hadde Olaus Magnus gjeve ut kartet Carta Marina, som er eit av dei fyrste karta over Skandinavia.

Dvergar kjempar mot fuglar nord i Sverige

Bokverket vart populært på grunn av mange illustrerande teikningar av folk og deira skikkar. Mykje av skildringa kan i ettertid sjåast på som overdriving, men kan vera ei kjelde til korleis Norden vart sett på i denne tida.

Utdrag endre

Svensk omsetjing av den latinske originalen med attgjeving av dei originale illustrasjonane:

« Redan i uråldriga tider, då det fanns jättar i Nordens bygder, d.v.s långt innan de latinska bokstäverna blifvit uppfunna, och förr än Carmenta anländt från Grekland och med Evander slagit sig ned vid Tiberns mynning på den romerska jorden, där de efter urinvånarnas fördrifvande lärde det råa och alldeles obildade folket hyfsning och äfven meddelade det undervisning i bokstäfvernas bruk – redan i urminnes tid, säger jag, voro de nordiska folken i besittning af en egen skrift. Till bevis härpå tjäna de klippblock af utomordentlig storlek som blifvit uppställda vid de gamles grafplatser och hålor. Och om någon skulle betvifla, att detta uträttats av jättarna och under den uräldsta tiden, så må han begifva sig dit upp… »

Historia de Gentibus Septentrionalibus, omsett til svensk som Historia om de nordiska folken, Bok 1, kap 36 «Om Götarnas alfabet»

 
Nordiske jegerar på ski
 
Sjøorm i nordiske farvatn

Bakgrunnsstoff endre

  • Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken; [efterskrift: Kurt Johannesson]. Opphavleg latinsk utgåve: Roma 1555, opptrykk av Michaelisgillets svenske omsetjing frå 1909-1925; [Hedemora] 2010: Gidlund ISBN 978-91-7844-795-4. [Hedemora] 2001: Gidlund ISBN 91-7844-327-X
Nettlenkjer