Hylen kraftverk

vannkraftverk i Suldal kommune, Rogaland fylke, Noreg

Hylen kraftverk er eit vasskraftverk som ligg i Hylen i Suldal kommune. Kraftverket blei sett i drift i 1981. Verket utnyttar eit fall på 68 meter frå Suldalsvatnet til havnivå i Hylsfjorden. Suldalsvatnet mottar vatn frå Kvilldal kraftverk og det er laga eit eige overløp i Hylen kraftverk for å sikra avrenning i tilfelle kraftverket stoppar.

Hylen kraftverk
Tekniske data
Plassering Suldal kommune, Rogaland fylke
Eigar Statkraft mfl.
Etableringsår 1980-81
Fallhøgde 68,5 m
Aggregat Francisturbin
Installasjon 160 MW
Årsproduksjon 921,62[1] GWh

Det er installert to Francisturbinar på totalt 160 MW.

Eigarar er Lyse produksjon, Statkraft, Skagerak Kraft og AEP.

Kraftverket inngår i Ulla-Førreutbygginga.

Kjelder

endre