Ingvald Falch (fødd i 1963 i Bærum) er ein norsk jurist og høgsterettsdommar. Han tiltredde Høgsterett den 1. september 2015.

Falch tok juridisk embetseksamen i 1989.

Kjelder endre