Jørn er ei dansk kortform av mannsnamnet Jørgen som kjem frå det greske Geôrgios (Γεώργιος). Dette er sett saman av geô, 'jord' og ergo, 'arbeid', og tyder 'bonde'.

Jørn har namnedag den 23. april.

Jørn var mykje brukt som namn på norske gutebarn på 1960-talet.

Namneberarar endre