Georg er eit mannsnamn, mellom anna brukt i Noreg, som er avleia av det greske Geôrgios (Γεώργιος) gjennom latin Georgius. Namnet tyder 'landarbeidar'. Det har kvinneformene Georgina og Georgine.

Namnet Georg blir særleg mykje brukt i tyskspråklege land, der det òg har variantar som Jürg og Jörg. På engelsk er namnet blitt til George.

På dansk og norsk finst Jørgen, sjå denne artikkelen for fleire variantar.

Kjende namneberarar endre

Kongar endre

Fleire engelske kongar har heitt George i England; desse blir kalla Georg på norsk.