Juda var fjerde sonen til patriarken Jakob og Lea.[1]

Juda stamme var ei jødisk ættegrein med etterkommarar etter Juda.[2] Det sørlegaste av dei to rika Israel vart delt i etter at kong Salomo døydde, fekk namn etter Juda stamme og vart kalla Judariket. Det omfatta jødar av Juda stamme og ein del jødar av Benjamins stamme. Riket hadde Jerusalem som hovudstad, men vart knust av babylonarane år 586 f.Kr.[3]

Referansar

endre