KNM «Bergen»

KNM «Bergen» er ein Oslo-klasse fregatt, og vart levert frå Marinens Hovedverft 15. juni 1967. Skipet har fått namn etter Bergen by, og hadde base på Haakonsvern Orlogsstasjon i Bergen. KNM Bergen vart teken ut av teneste i 2005 og avløyst av KNM «Fridtjof Nansen».

Mottoet for skipet var «Tenk sikkerhet først – vær alltid profesjonell!»

BakgrunnsstoffEndra

Heimesida til KNM Bergen

KjelderEndra