Kalevala er eit finsk episk dikt nedskrive av Elias Lönnrot i fyrste del av 1800-talet. Kalevala byggjer på finske segner. Det vert ofte kalla nasjonaleposet til Finland og er eit av dei viktigaste finske litterære verka. Kalevala vert sagt å ha inspirert den finske nasjonalismen som til sist førte til sjølvstendet frå Russland etter oktoberrevolusjonen i 1917. Namnet tyder «Kalevas land».

Forsvaret av Sampo. Illustrasjon til Kalevala av Akseli Gallen-Kallela
Mor til Lemminkainen samlar saman restane av sonen ved Tuonela- elva. Tuonela-svana til venstre. Illustrasjon til Kalevala av Akseli Gallen-Kallela.

Verket vart omsett til norsk av Albert Lange Fliflet i 1967. I 2006 vart det utgjeve ein illustrert attforteljing ved Mikael Holmberg og ei omsett prosautgåve for born av Eli Margaretha Wärnhjelm.

Bakgrunnsstoff

endre