Opna hovudmenyen
Vestfronten åt Nidaros domkyrkje, den største katedralen i Noreg. (Foto: Gustav Foseid)

Ei domkyrkje eller ein katedral er eit kriste kyrkjebygg med bispesæte. I Skandinavia og tyskspråklege land er nemninga «domkyrkje» vanleg. Ordet «katedral» vert òg lauseleg nytta om store kyrkjebygg utan bispesæte.

Katedralar i NoregEndra