Ketil Lund (fødd 14. oktober 1939) i Oslo er ein norsk jurist og tidlegare dommar i Høgsterett. Lund tiltredde stillinga som høgsterettsdommar 10. september 1990 og fråtredde stillinga 1. november 2009 då han gjekk av for aldersgrensa.

Ketil Lund
Fødd 14. oktober 1939 (80 år)
Oslo
Yrke Tidlegare høgsterettsdommar

Ketil Lund tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1965. Han har tidlegare arbeidd blant anna som dommarfullmektig, advokat hos Regjeringsadvokaten og som privatpraktiserande advokat før han blei utnemnd til høgsterettsdommar i 1990.

Ketil Lund var formann for Stortingets granskningskommisjon for de hemmelige tjenester frå 1994 til 1996, den la fram den såkalla Lund-rapporten.

Lund vann Ossietzky-prisen i 1998.

BakgrunnsstoffEndra

Lund-rapporten hos Stortinget.no, vitja 14. juni 2010