Kjellaug

kvinnenamn

Kjellaug er eit kvinnenamn av norrønt opphav. Det er sett saman av kjell, som tyder 'offerkjele' eller 'hjelm', og kvinneendinga -laug, 'vigd til'.

Kjellaug har namnedag i Noreg den 20. april.

I løpet av 1900-talet var namnet mest brukt i tida frå rundt 1925 til 1945. I nokre av 1930-åra fekk over 0,40 % av nyfødde jenter namnet Kjellaug. I 2009 var det 2 310 kvinner i Noreg som heitte Kjellaug.

Namneberarar Endra

Kjelder Endra