Koordinatar: 71°0′7.9″N 26°6′44.9″E

Gamle sjøhus i Kjelvik.
Foto: Arnstein Rønning

Kjelvik (nordsamisk: Goaskinvággi) var etter Honningsvåg den nest største tettstaden på Magerøya inntil staden vart brent av okkupasjonsmakta i 1944. Kjelvik hadde tidleg på 1900-talet om lag 80 innbyggarar, dei fleste av finsk avstamming. I 1930 var det 236 innbyggarar i Kjelvik. Etter krigen vart staden berre delvis attreist, og i dag er Kjelvik fråflytta. Kjelvik var inntil 1950 namnet på dagens Nordkapp kommune. Kommunen var utskilt fra Kistrand i 1861. Staden er avmerka som «Kelwyck» på Mercators kart «Atlas Minor» frå 1613.


BakgrunnsstoffEndra