Halvmetall er grunnstoff med ei blanding av metalliske og ikkje-metalliske eigenskapar. Dei er alle faste stoff og ligg på ei diffus skrå line mellom metalla og ikkje-metalla i p-blokka i periodesystemet.

Halvmetalla er: Bor, silisium, germanium, arsen, antimon, tellur og polonium.

Sjå også

endre