Ein knoll eller nodul (av norrønt for «bergknaus») er i geologi eit mineral eller eit mineralaggregat forma som ein ein rund, oval eller uregelmessig klump. Dei vert anten danna ved utfelling frå vatn eller ved konkresjon, der dei vert fortreng av sedimenta dei ligg i.

Kalksteinsknoll frå devon.

Ein kan òg finne knollar i vulkanske bergartar, men då har lavaen rive med seg bitar av berggrunnen han trengde gjennom. Døme på dette er peridotitt-knollar.

Nodular er òg eit samleomgrep for kuleforma utfellingar i metall, som til dømes grafitt i støypejarn.

Kjelder

endre