Opna hovudmenyen
Knoppix.

Knoppix er ein distribusjon av operativsystemet Linux som er utvikla av Klaus Knopper. Distribusjonen er i hovudsak meint for å starte opp rett ifrå en direkte cd utan installasjon på harddisken, sjølv om dette og er mogleg.

Dei første utgåvene av Knoppix var basert på Linux distribusjonen Red Hat, men versjon 2 og nyare utgåver er istaden basert på Debian. Knoppix er kjend for å ha god maskinvarestøtte og folk som vurderer å konvertere til Linux nyttar gjerne Knoppix først. Professjonelle Linuxbrukarar nyttar gjerne Knoppix som reserveløysing til å redde ein harddiskinstallasjon som ikkje startar opp.

BakgrunnsstoffEndra