Kommunenummer er eit nummer som er gjeve til kvar kommune i Noreg. I 1946 vart alle bykommunar og herad (landkommunar), i tillegg til ladestadar som ikkje var eigne kommunar, tildelt ei firesifra nummerkode av Statistisk Sentralbyrå. Dei to fyrste tala viser kva fylke kommunen ligg i. Bykommunar (og byar før 1965) fekk kommunenummer med tredje siffer lik null.

Bakgrunnsstoff endre