Kristofer Indrehus

norsk politikar

Kristofer Pedersson Indrehus (7. april 186015. august 1946) var ein norsk gardbrukar og politikar frå Bremanger. Han var stortingsrepresentant for Venstre i tida frå 1913 til 1930, samt ordførar i heimkommunen i 16 år.

Kristofer Indrehus

Fødd7. april 1860
Død15. august 1946 (86 år)
Statsborgar avNoreg
Yrkepolitikar
Alle verv

Indrehus var son til ein gardbrukar på Indrehus i Bremanger. I ungdomen gjekk han eit skuleår, 1876/77, på Sogndal folkehøgskule. Åra frå 1880 til 1893 styrte han ein butikk i heimbygda. Han tok så over farsgarden og dreiv denne i fleire tiår. Frå 1893 arbeidde han om vintrane som oppsynsmann ved vinterfisket i Kalvåg i Nordfjord.

Frå 1898 var Indrehus ordførar i Bremanger, eit ombod han hadde til 1913. Han var 1902-13 amtet sin representant i Noregs fiskeriråd, og i 1907 medlem av den statlege folkeforsikringskomiteen. Indrehus møtte på Stortinget frå 1913, dei tre fyrste valperiodane vald frå einmannskrinsen Kinn. Etter omlegginga av valsystemet til fylkesvise krinsar, møtte han i tre treårs-periodar (1922-30) for Sogn og Fjordane. Heile tida på Tinget representerte han partiet Venstre.

På Stortinget var Indrehus medlem av Næringskomite nr 1 heilt fram til februar 1928. Han var sekretær i komiteen perioden 1919-21 og formann 1922-27. Då partifellen Johan Ludwig Mowinckel danna si andre regjering i februar 1928, vart Indrehus flytta over i Utanriks- og konstitusjonskomiteen.

Frå 1931 til -38 var han med i styret for Rikstrygdeverket.

Kjelder endre