Kronstad depot er eit depot for Bybanen. Depotet, med vaskehall, verkstad og oppstillingsområde, ligg på stasjonsområde til nedlagde Kronstad stasjon i Årstad i Bergen, og drifssentralen ligg i den gamle stasjonsbygninga som tidlegare var ein av stasjonane på Vossabanen. På område er det òg eit testspor, der bybanesporet òg er kopla på det ordinære jarnbanenettet til Jernbaneverket.

Driftssentralen til Bybanen, tidlegare Kronstad stasjon

Bakgrunnsstoff

endre