Opna hovudmenyen
Krossfestinga måla av Simon Vouet (1622).

Krossfestinga av Jesus er ei særs viktig hending i kristendommen. Innan kristen teologi er Jesu Kristi liding og død sett på som naudsynte for at menneskja skal få syndforlating og frelse. Hendinga er skildra i alle dei fire evangelia i Nytestamentet. Krossen brukt i krossfestinga er blitt eit symbol på kristendommen, og ein finn avbildingar eller skulpturar av Jesus på krossen i og ved mange kyrkjer.

Sjå ogEndra