Kunstig språk

konstruerte språk

Eit kunstig språk er eit språk som, i motsetning til naturlege språk, har vorte medvite konstruerte av menneske. Det finst ulike sortar av kunstige språk:

  • Hjelpespråk: Hjelpespråk er skapt for å gi så mykje forståing som mogeleg. Desse språk er oftast a posteriori.
  • Artistiske språk: Desse språka er skapt av personlege grunnar, dei er oftest a priori, men kan òg vera a posteriori.
  • Eksperimentelle språk: Desse språka er laga for å prøva ut nye teoriar innom språkvitskapen, t.d å prøva å konstruera heilt logiske språk, eller språk med så få ord som mogeleg. Dei eksperimentelle språka er vanlegvis a priori.

A posteriori er språk som har utgangspunkt i naturlege språk, mens språk som er a priori sakner eit slikt grunnlag, og er derfor heilt nyskapande.

Eksempel på kjende kunstige språk endre

Hjelpespråk endre

Artistiske språk endre

Eksperimentelle språk endre

  Denne språkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.