Kvote (frå latin quota pars, 'kor stor del') er ein viss mengd eller part av eit heile.[1] Kvotar kan ha øvre eller nedre avgrensingar. Ressursar, produksjon og sal kan styrast av kvotar. Ofte er det styresmaktene som tildeler kvotar.

MjølkekvoteEndra

For meir om dette emnet, sjå Mjølkekvote.

Føremålet med mjølkekvotar er å tilpass produksjonen av ku- og geitemjølk til marknaden.[2]

FellingskvoteEndra

For meir om dette emnet, sjå Fellingskvote.

For å hindra større uttak enn tilveksten av vilt avgrensar myndigheitene for mykje som kan skytast i kvar jaktsesong. I Noreg vert det tildelt fellingskvotar på hjort, elg, rådyr, dådyr, villrein og bever[3]. Det er fylkesmannen i kvart einskild fylke som, etter tilråding frå dei kommunale viltnemnene, fastsett fellingskvotane.

FiskekvoteEndra

For meir om dette emnet, sjå Fiskekvote.

For å hindra overfiske får fiskarane tildelt, eller lyt kjøpa, kvotar for ei viss mengd av kvart fiskeslag dei har lov å henta frå havet. Tidlegare var det fritt fiske, men den tekniske utviklinga har ført til at fiske har vorte så effektivt at det er naudsynt å setta grenser for kor mykje som kan fiskast av dei ulike fiskeslaga[4]. I tillegg til nasjonale fiskekvotar forhandlar naboland seg fram til internasjonale fiskekvotar[5]. For Noreg er EU og Russland viktige avtalepartnarar.

Sjå ògEndra

ReferansarEndra

  1. «kvote» i Nynorskordboka.
  2. Mjølkekvotar. Landbruksdirektoratet, 27/5-2016.
  3. Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven), Lovdata, 1/10-1915.
  4. Aslaksen, E., Fiskekvoter, nrk.no, 6/6-2011.
  5. Fiskekvoter - fastsetting og fordeling, Fiskeri- og kystdepartementet, 2002.
  Denne økonomiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.