Kysteskadren inneheld alle KNM-fartøya og er inndelt i Overflateflotiljen, Undervannsbåtflotiljen, Kyststridsflotiljen, Minekrigsflotiljen og Saniteten i Sjøforsvaret. Kysteskadren har ansvaret for styrkeproduksjon av operative einingar i Sjøforsvaret.

Flaggkommandør Trond Grytting er sjef for Kysteskadren. I 2009 vil Kysteskadren ha fem nye fregattar i Fridtjof Nansen-klassen. Desse er under konstruksjon i Spania. Fem nye missiltorpedobåtar i Skjold-klassen er under konstruksjon i Noreg, og vil vere klare i 2010.

Bakgrunnsstoff

endre

Heimesida til Kysteskadren

Kjelder

endre