Landsmoder er eit omgrep som vert nytta om ei politisk sterk kvinne som har leia landet sitt gjennom ein lengre periode og som på godt og vondt har påverka utviklinga av landet sitt. Somme landsmødrer kan vera omdiskuterte og treng ikkje nødvendigvis å ha støtte frå heile folket.

Døme på landsmødre endre

Sjå òg endre