Lawrence Livermore National Laboratory

Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) er eit amerikansk nasjonalt laboratorium, ein tverrfagleg forskingsinstitusjon med nesten 10 000 tilknytte personar i forskjellige funksjonar. Forsking og utvikling går føre seg innan område som kjemi, fysikk, materialteknikk, biologi, matematikk, datateknikk og ingeniørfag. Laboratoriet skildrar seg sjølv som eit leiande forskings- og utviklingssenter for vitskap og teknologi brukt på område som omfattar nasjonal tryggleik. LLNL er saman med Los Alamos National Laboratory ein av to stader i USA der det går føre seg forsking og utvikling av atomvåpen.

Luftfoto av Lawrence Livermore National Laboratory

Gjennom National Ignition Facility, som er lokalisert i Livermore, er laboratoriet sterkt engasjert i fusjonsforsking basert på tregleiksinnelukking, tungrekneteknikk og datatryggleik og forsking på isotopar.

LANL vart oppretta i 1952. Det sorterer under Energidepartementet og vert driven av University of California med eit årleg budsjett på rundt 10 milliardar kroner.

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre
  Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Lawrence Livermore National Laboratory