Dampmaskin

Dampmaskin er ei nemning på ein motor som vert driven av damp under trykk. Franskmannen Denis Papin oppdage at når vatn vert varma opp til det fordampar, utvidar det seg kraftig. Når dampen vert avkjølt, vert han til vatn att. I ein dampmaskin skjer oppvarmings- og avkjølingsprosessen på kvar si side av eit stempel plassert i ein sylinder, slik at dette stempelet vert drive fram og attende. Dei teoretiske prinsippa bak dampmaskinen fell inn under termodynamikken, som er ei grein innan fysikk. Dei fyrste dampmaskinane som var brukbare til å utføra praktisk arbeid vart laga tidleg på 1700-talet. Maskinane til Thomas Newcomen vart sette i drift i 1712, og vart forbetra utover 1700-talet. James Watt og Richard Trevithick innførte fleire forbetringar som auka verkningsgraden, og dampmaskinanar var viktige for den industrielle revolusjonen. Dampmaskinar vart etter kvart mykje nytta som motor i til dømes dampskip og damplokomotiv. Brenning av kol vart mykje nytta for å driva dampmaskinane.

Steam engine in action.gif
Dampmaskina til Newcomen.

SogeEndra

Tidleg bruk av dampmaskinerEndra

ReferansarEndra

  1. al_Din, T., Al-Turuq al-samiyya fi al-alat al-ruhaniyya, 1551.
  2. de Caus, S., Les Raisons des forces mouvantes, 1615.
  3. Branca, G., Le machine, Roma, 1629.
  4. 1679-1681. Forklift steam RP Verbiest. Arkivert 2016-03-03 ved Wayback Machine. (vitja 9/7-2011)
  5. Haining, J. og Tyler, C., Ploughing by steam, Model & Allied Publications Ltd., 1970.

BakgrunnsstoffEndra

Sjå ògEndra