Denne sida finst òg på høgnorsk — sjå «Hn/Målmannen».

Målmannen er eit målpolitisk tidskrift som vert redigert på høgnorsk. Utgjevar er Samorganet Målmannen. Bladstyrar er Olav Torheim.

Målmannen
TypeTidsskrift
(Fire nummer årleg)
Første trykk2002
MålformHøgnorsk
EigarskapSamorganet Målmannen
RedaksjonskontorPostboks 599 Sentrum
Postnummer5806
StadBergen
Ansvarleg redaktørOlav Torheim  (2020)
ISSN1503-2469
LaussalprisBerre tinging / Prøvenummer fritt
Nettstadhttps://www.maalmannen.no

Føremål endre

Dei som står attom Målmannen meiner bladet har ei særgjerning i å setja søkjeljos på språklege emne med fylgjer for den norske målreisinga. Etter deira syn trengst det ordskifte og eit auka medvit om dei grunnleggjande spørsmåla i målsaka. Dei meiner òg at det er viktig å syna det høgnorske målet i bruk, i stykke og innlegg av meir ålmennkulturelt slag.

Den tradisjonelle nynorsken frå 1917 er ikkje so mykje nytta i den norske ålmenta, og Målmannen meiner det lyt gjerast ein innsats for å halda oppe ein levande høgnorsk skrifttradisjon. Målmannen er meint å vera «ei rettleiding for deim som ynskjer å odla skriftmålet sitt i norsk leid».

Redaksjonell profil endre

27. januar 2006 vart to av redaksjonsmedlemene intervjua i radioprogrammet Sånn er livet. Her slo dei fast at dei ser det som viktig å fremja nynorsk på nye felt, og at målreisinga er like mykje ei praktisk oppgåva som eit spørsmål om ideologi og politikk. Dette speglar seg att i bladet sin profil, som dei siste åra har teke føre seg både historiske, politiske, litterære, religiøse og naturvitskaplege emne, jamvel om norsk målreising framleis er den raude tråden i bladet.

Historie endre

Bladet Målmannen er fostra av arbeidet med Vestmannen, bladet åt Vestmannalaget i Bergen. Frå 1985 til 2002 kom bladet ut med 10 nummer i året.

Jostein Krokvik gjekk av som bladstyrar for Vestmannen i 2000 og overlét til Lars Bjarne Marøy å driva bladet vidare. Marøy hadde som intensjon å gjera Vestmannen til eit leiande målpolitisk tidskrift. Med Marøy som bladstyrar gjekk Vestmannen gjennom ein fornyingsprosess der nye skribentar og medarbeidarar kom med i bladet. Marøy og medarbeidarane hans ville vektleggja artiklar med fagleg tyngd og tona ned profilen som meldingsblad for Vestmannalaget.

Etter at det vart klårt at Marøy si lina hadde lide nederlag i Vestmannalaget, vart det gjort opptak til å skipa eit nytt blad som kunne føra vidare det arbeidet som Marøy og medarbeidarane hans hadde lagt ned i Vestmannen. Eit nytt blad, Målmannen, vart difor skipa med stønad frå Halldor O. Opedals fond for målreising og måldyrking. Det fyrste nummeret av Målmannen kom ut i september 2002.

Bladstyrar for Målmannen har vore Olav Torheim, med unnatak for 7 nummer i perioden 2003 til 2005 som vart redigerte av Klaus Johan Myrvoll. Frå og med nummer 2/2005 var Torheim attende som bladstyrar.

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre