MKSA-systemet er eit einingsystem med meter, kilogram, sekund og ampere som grunneiningar for lengd, masse, tid og elektrisk straum. Det ligg til grunn for og inngår i SI-systemet.

Kjelder endre

MKSA-systemet. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Henta 12. november 2013 frå http://snl.no/MKSA-systemet.