Marina kan òg tyda småbåthamn

Marina er eit kvinnenamn som kan stamma frå det latinske namnet Marinus, som har samanheng med havet (sjå marin) eller Maria. Namnet er vanleg i sør- og austeuropeiske land.

Heilage Marina syraren, òg kjend som Marina munken, der ho går i kloster.

Romanske kjæleformer av namnet er Marinella, Marinetta og Marinette. Maren og Marna er avleidde nordiske former.

Marina har norsk namnedag den 28. februar og svensk den 20. november.

BrukEndra

Namnet Marina er utbreidd i Italia, Spania og til ei viss grad Belgia. Namnet var mykje brukt i Noreg på slutten av 1800-talet. Det hadde fornya interesse på slutten av 1900-talet, med ein topp i siste halvdel av 1990-åra, der over 0,8 % av nyfødde jenter fekk namnet Maren. I 2009 var det 6 103 norske kvinner som heitte Maren.

NamneberararEndra

 
Den russiske diktaren Marina Tsvetajeva.

Sjå ogEndra