Matriks i geologi

Matriks eller grunnmasse er den finkornige massen som større partikler er omgjeve av. Omgrepet vert nytta innan mineralogi om matriks rundt mineralkorn, innan paleontologi om massen rundt fossil og innan sedimentologi om finkorna masse rundt større partikler (til dømes grus og stein].

Svovelkis i matriks

Kjelder endre