Miljøalliansen AS er eit strategisk samarbeid mellom forskingsinstitutta: Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Bioforsk (Bioforsk Jord og miljø) og CICERO Senter for klimaforskning.

Arbeidsområde

endre

Miljøalliansen ønskjer å vera ein viktig premissleverandør i miljøspørsmål, grunnlagt på forskingsresultat frå ulike fagsektorar, og gi løysingar for ei berekraftig utvikling, kunnskaps- og verdiskaping, både nasjonalt og internasjonalt.

Bakgrunnsstoff

endre