Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er ein stiftelse skipa i 1988 som eit nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innan naturforskning. Tenesteområda er

  • Forsking
  • Oppsyn
  • Utreiingsarbeid
  • Konsekvensutgreiingar

NINA har hovudkontor i Trondheim, regionkontor i Tromsø, Lillehammer og Oslo og ein forskingsstasjon for laks på Ims i Sandnes kommune. NINA er med i samarbeidsselskapet Miljøalliansen AS. Dagleg leiar er Norunn S. Myklebust (2008).

BakgrunnsstoffEndra