Faktor Namn Symbol
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
101 deka da
10−1 desi d
10−2 centi c
10−3 milli m
10−6 mikro µ
10−9 nano n
10−12 pico p
10−15 femto f
10−18 atto a
10−21 zepto z
10−24 yokto y

Milli (symbol m, latin: kjem frå mille tusen, ordet står for ein tusendel av den etternemnde grunneininga. Som prefiks i SI-systemet står det for 10−3 eller 1/1 000.

Forstavinga har vore i bruk sidan 1795. Milli kjem frå latin mille, som tyder tusen.

I praktisk bruk er eininga godt kjend frå lengdemålet millimeter (mm), mange kjenner òg vekteininga milligram (mg).

Kjelde:

endre