Mosby er ein busetnad i Kristiansand kommune i Agder. Staden ligg 10 km nord for bysenteret og er ein del av tettstaden Vennesla.

Oversyn av Mosby

Mosby er ein gamal industristad ved Sørlandsbanen og elva Otra. I tillegg ligg han nært riksveg 9 og fylkesveg 405. Tidlegare høyrde Mosby til kommunen Oddernes.

Fyrste ledd i namnet kjem frå norrønt mór, 'mo', siste ledd opphavleg bø.

KjelderEndra