Muskett er eit handskytevåpen med luntelås, hjullås, flintelås eller ein slaglås. Løpet er glattbora, langt, og vert ladd frå munningen. Under avfyring vart løpet støtta mot ein muskett-gaffel (forkett), fordi musketten vog om lag 6–7 kg. Prosjektila som vart avfyrte, vog om lag 50 g og hadde ein distanse på om lag 200 m. Våpenet var i bruk frå byrjinga av 1500– til midten av 1800-talet.

Muskettar og bajonettarfregatten «Grand Turk»
Moderne rekonstruksjon av avfyring av muskettar under trettiårskrigen.

Soldatar utstyrt med muskettar vart ofte omtala som musketerar.

Sjå òg endre

Kjelder endre