Myrmalm er førekomster av jern i myrområde. Utvinning av jern frå myrmalm vert kalla jernvinne.

Myrmalmklump.

Eit museum vigd heilt til verksemda knytt til jernvinne i Noreg er Jernvinnemuseet i Bykle i Setesdal i Aust-Agder fylke.

Sjømalm har same samansetnaden som myrmalm og vert danna på botnen av næringsfattige (oligotrofe) innsjøar. Sjømalm var i tidlegare tider ein viktig ressurs som gjerne vart henta opp om vinteren frå råk i isen. Dei finst i ulike former, gjerne som enkrusteringar eller som rundaktige klumpar (ertemalm). Ertemalm er kjent frå blant anna Storsjøen i Nord-Odal.

Sjå òg endre

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre