«NS-forlaga» var norske forlag som under andre verdskrigen gav ut litteratur, brosjyrer og anna propagandamateriale i «den nye tids ånd». Dei samarbeidde ofte nært med Nasjonal Samling (NS) og i mindre omfang direkte med okkupasjonsmakta. Mellom dei større forlaga reknar ein Centralforlaget, Blix forlag, Stenersens forlag og Kamban forlag. Det siste var eigd Hans S. Jacobsen. I tillegg inkluderte var det små forlag og trykkeri som Viking forlag og Atlantic forlag. Atlantic var direkte dirigert av tyskarane.

Gyldendal forlag vart ikkje rekna som eit NS-forlag sjølv om det hadde eit stort tal av NS-forfattarane.

Kjelder

endre